Ny design!

Licensen har fått en ny design!

I samband med att giltighetstiden gått ut för de som ansökte 2016 och en licenslogga tagits fram, har vi även ändrat designen för själva licenskortet. Kortet är renare i utförande och har en gråaktig ton.