Validering

Intresset för den svenska frisörlicensen är stort för frisörer med utländsk utbildning och av övriga branschkollegor i andra länder.
Fyn har tagit fram ett informationsblad om validering där vi förklarar hur det går till och vilka alternativ som finns.
Detta informationsblad har även skickats ut till arbetsförmedlingar, Migrationsverket, skolor, kommuner och liknande instanser för att underlätta i deras arbete.

Här är informationsbladet.