Validering av andra länder

Just nu är det många med utbildningar från andra länder som hör av sig till oss på Frisörernas Yrkesnämnd med frågor om validering och ansökan om Frisörlicens.

När det gäller validering i frisörbranschen finns två modeller för frisörer med utbildning från ett annat land.
Den ena modellen är en branschvalidering av yrkeskunskap som anordnas av Frisörföretagarna. Modellen används då yrkesbevis saknas eller när landet inte uppfyller Fyns krav på utbildning och yrkesprov. Sju praktiska moment samt ett teoretiskt prov avläggs. (Frisörlicens A). Därefter kan resterande gesällprov med åtta praktiska moment avläggas. (Frisörlicens AB).

Den andra modellen innebär att Fyn granskar andra länders utbildningsmodeller, yrkesprov samt yrkesbevis. Dokumenten tas fram och översätts till engelska eller svenska av frisören. I många fall är mängden intyg omfattande vilket gör det svårt för vissa länder att få fram. Anses landet motsvara den svenska utbildningsstandarden kan ett nytt land godkännas för Frisörlicens. På licensen står landskoden för det godkända landet. Den frisör som har en utbildning från ett godkänt land, kan ansöka om sin frisörlicens direkt (Frisörlicens AB).

Välkommen att kontakta oss om du har frågor gällande ditt land eller andra länder!

Länder godkända för Frisörlicens

Bilden är ifrån tidningen FRISÖR där Fyn har med en artikel om validering och utbildningar från andra länder.