Vad har vi för behörigheter?

Fyn har tagit reda på hur det ser ut med våra behörigheter. Vilka behörigheter är vanligast? Hur många mästare och yrkeslärare har licens?
Topp tre med de vanligaste behörigheterna att ha på sin licens:

  1. AB*D** Behörig frisör med seriöst företag
  2. AB**** Behörig frisör – anställd
  3. A***** Elev under färdigutbildning

867 frisörmästare har frisörlicens med behörighet C och 178 yrkeslärare har licens med behörighet E. Sist kommer våra barberare som vi hoppas blir fler, både gällande avlagda barberargesäller och med F-behörighet på licensen. Totalt sex frisörer har alla behörigheter i landet, ABCDEF.