Ukraina godkänt för Frisörlicens

I början av mars i år fick Fyn kontakt med en företagsamordnare på Östergötlands Stadsmission. Hon hade i sin tur kommit i kontakt med en frisör från Ukraina som ville börja arbeta i Sverige och hade frågor kring Frisörlicens och validering. Frisören från Ukraina satt inne med mycket information och vi bestämde att tillsammans försöka utreda Ukrainas frisörbransch för ett eventuellt godkännande av land.
Fyn informerar motparten om följande.

För att kunna godkänna ett nytt land görs en Dokumentvalidering.
Följande behöver inkomma:

  • Beskrivning av utbildningsmodeller
  • Beskrivning av yrkesprov
  • Beskrivning av landets krav på utbildning och behörighet, myndigheter, stämplar med mera.

I många fall är det svårt att få in alla uppgifter som krävs för en dokumentvalidering, eller så lever landet inte upp till kraven för ett godkännande. I dessa fall görs en validering i form av att först avlägga 7 praktiska moment samt ett teoretiskt prov, för att senare avlägga ytterligare ett prov, det är liknande upplägg som vårt del- och gesällprov.

Det har varit en lång process med mycket papper och dokument  som ska översättas och gås igenom, möten där tolk finns med för att försöka få en så samstämmig bild som möjligt. Viktigt att veta är vad för typ av dokument och stämplar som är godkända så att frisörer från Ukraina vet vilka intyg som gäller vid en ansökan om Frisörlicens.

”På Ukrainas frihetsdag, inkom den sista pusselbiten som gjorde att vi kunde godkänna Ukraina som land för den svenska Frisörlicensen. En glädje och lättnad infann sig och ett hopp om att kunna underlätta för frisörer som kommer från Ukraina till Sverige med en önskan om ett arbete och bra liv. ” säger Ulrika Emanuelsson på Frisörernas Yrkesnämnd.