Ta hand om dig

Vardagen rullar snabbt på och vi utsätts dagligen för påfrestningar. Ibland är påfrestningarna tuffare och då visar det sig extra mycket hur bra vi är på att ta hand om oss själva.
Ett sätt att tänka på sin egna energitank är i form av ett glas eller en bägare.
När du utsätts för situationer eller påfrestningar som du upplever är svåra att hantera, fylls din bägare på och du kan känna av exempelvis stress, oro, ångest och ilska.
Psykosomatiska som kommer av detta kan vara huvudvärk, magvärk, muskelspänningar, infektioner och sömnsvårigheter.
Om bägaren ständigt är på bredden full och den fortsätter att fyllas på med sådant du upplever är svårt att hantera rinner den över. Symptomen blir värre, mer återkommande och varaktiga. Du behöver då ”tömma” bägaren för att börja må bra igen.

Hur tömmer jag bägaren eller hur lyckas jag hålla den halvfull?
Genom att göra sådant som du mår bra av!
Vi är alla olika och mår bra av olika saker, börja med att ta för vana och fråga dig själv ”vad behöver jag just nu?” Behöver du en stunds sömn, en promenad, gå ut i naturen, andas, dansa, träffa en vän eller vad som helst som får dig att landa och må bra. Är din bägare halvfull lyckas du bättre med att hantera påfrestningar i livet, din motståndskraft blir starkare.
Du kanske har märkt att det i texten står ”hur du upplever” det som sker? Det är en viktig pusselbit för ett bra välmående, hur du upplever och tolkar det som sker runt omkring dig. Gör du en ”höna av en fjäder” eller rinner det av dig som att ”hälla vatten på en gås?”
Livet är i mångt och mycket inte hur du har det utan hur du tar det.

Ta hand om dig.