PRESSMEDDELANDE

Efter drygt tio år i rollen som vd för bransch- och arbetsgivarorganisationen Frisörföretagarna, meddelar Ted Gemzell att han kommer avsluta sin tjänst den 31 januari 2022. 

Till ny vd har styrelsen utsett Staffan Westman, nuvarande vice vd på Frisörföretagarna.
Staffan har lång erfarenhet av branschen och har haft en betydande roll i organisationens utvecklingsarbete. Under sina 13 år på Frisörföretagarna har Staffan deltagit i avtalsförhandlingar, arbetat fram branschens Frisörlicens och blivit ett etablerat namn hos våra medlemmar.

– Jag är väldigt glad att få tacka ja till rollen som vd för Frisörföretagarna och känner mig motiverad att anta utmaningen. Min ambition är att fortsätta utveckla branschen i rätt riktning, kommenterar Staffan Westman.

Helena Lundgren, ny ordförande i Frisörföretagarna sedan kongressen i oktober, fick rivstarta sin mandatperiod med att lösa vakansen på en av de viktigaste posterna.

– Valet av Staffan Westman som ny vd kändes lätt att fatta och styrelsen var helt enig i beslutet. Staffans kompetens är värdefull för organisationens fortsatta förändringsarbete. Styrelsens uppdrag är att skapa de bästa villkoren för Sveriges frisörföretagare, säger Helena Lundgren och fortsätter:

– Vi vill undersöka möjligheten att skapa förutsättningar för ett samlat grepp som inkluderar hela skönhetsbranschen i Sverige. I detta uppdrag kommer Staffans kontaktnätverk och mångåriga branscherfarenhet mycket väl till pass.

 

För frågor eller intervjuer kontakta
Linnéa Wallin
Kommunikatör Frisörföretagarna
linnea.wallin@frisor.se
073- 522 88 14