Bilder att hämta hem om covid-19

Här finns bilder som du kan hämta hem och skriva ut gällande covid-19. Förhoppningsvis kan det inge lite mer trygghet i pågående pandemi ut till konsument.
Vid frågor, kontakta Ulrika på Fyn 08-557 60 90 eller ulrika.emanuelsson@frisor.se

nya_covidbilder