Jenny: ”Vi behöver stå enade som bransch”

Fyn har träffat Jenny Edvinsson, licensierad frisör och VD för Mielindgruppen i Uppsala. Mielindgruppen ägs av Matilda Mielind och Jenny Edvinsson och är en koncern bestående av fyra salonger, BOSSES Hår & Styling, Barber and Babes, Frans Hår & Stil och CHOICES. I salongerna arbetar idag cirka 30 frisörer och barberare, och en hudterapeut.

Jenny tog sitt gesällbrev 1994 och blev även mästare 2004, redan från starten av hennes frisörkarriär har Matilda funnits vid hennes sida.
Idag består större delen av Jennys sysslor som VD av att se till personalen har det bra och tycker om att gå till jobbet, att se till att de har rätt utbildning och får ta del av relevant information.
”Att driva salongerna framåt med de möjligheter som vi har och vill ska ske är otroligt inspirerande. Vi vill att personalen ska känna sig delaktiga och ha vetskap om vad som händer och sker. Vi tar ofta dem till hjälp för att komma på smarta beslut och förbättringar som vi själva i ledningen kanske inte har fått upp ögonen för”, säger Jenny.
Jenny berättar att samtliga frisörer på deras salonger har frisörlicens, eller arbetar mot att ta sin gesäll, och att de var snabba med att beställa licenserna när de lanserades.
”Jag har alltid tyckt att det är otroligt viktigt att vi visar våra kunder att vi har kunskapen som krävs. Vi har alltid jobbat för att all personal ska ta sitt gesällbrev, och även gärna mästarbrev så snart de har möjlighet. Vi hjälper nyanställd personal att förstå att hos oss behöver man ha sitt yrkesbevis och att yrkesstolthet är något som vi värderar högt. Frisörlicensen är ett superbra sätt att visa våra kunder på ett enkelt och lättförståeligt sätt att vi värnar om vårt yrke och vill ha det så seriöst som det bara går.”
På väggarna i salongerna har man valt att stoltsera med sina gesäll- och mästarbrev.

Får ni någon feedback från kunderna när de ser alla licenser?
”Kunderna är väldigt nyfikna och frågar ofta vad de olika bokstäverna betyder och man får på ett enkelt sätt en chans att berätta hur det ser ut i vår bransch med utbildning, och vad som krävs för att vara en licensierad frisör. Att licensen även intygar ett seriöst företagande tycker många kunder är bra och vi kan som företagare påvisa att vi tar vårt ansvar gentemot våra kunder.”
För att visa kunderna att de innehar frisörlicens så har vissa valt att ha sin licens på spegeln och andra har fäst den i sitt saxhölster. Frisörlicensloggan sitter på alla entrédörrar, vid kassorna och på deras hemsidor.
”Vi taggar också våra inlägg med #frisörlicens på sociala medier”, fortsätter Jenny.

Vad tror du att licensen kan bidra med i vår bransch?
”Med licensen hoppas jag att vi frisörer kan se att vi hör ihop och är starka utifrån gällande krav, vart vi än kommer ifrån och jobbar i Sverige. Att vi kan få mer att säga till om inför myndigheter med flera nu när vi har ett licensierat ”verktyg” som kräver motprestation för att kunna vara delaktig. Vi som har skaffat licensen behöver också påminna kollegor och andra sunda konkurrenter att det är värt att skaffa sig sina utbildningsbevis – tillsammans är vi starkare än en enskild. Licensen är ett enklare sätt att få allmänheten att förstå vad det egentligen innebär att vara utbildad frisör och vilka kunskaper som krävs för att få utföra färgningar och andra kemiska behandlingar. Vi behöver stå enade som bransch och förstå vad licensen betyder och hur den kan påverka vår bransch”, säger Jenny.

För att få in fler licensansökningar föreslår Jenny att licensen kan ingå, om man inte tidigare har den, när gesäll- eller mästarbrev avläggs och att kostnaden är inräknad i provavgifterna. Jenny tror också att vi behöver fortsätta få ut information och reklam om frisörlicensen i våra kanaler och få fler att dela detta för att öka antalet ansökningar.
”Vi behöver också fortsätta att trycka på med information till kunderna och allmänheten för att visa hur viktigt det är att man går till en licensierad frisör. Kunden skall enkelt kunna veta att frisören de går till har den kunskap som krävs.
Kanske skulle vi skapa ett gemensamt forum där vi kan diskutera och lyfta olika viktiga frågeställningar och där man genom Fyn kan få uttrycka sin åsikt på något sätt?” avslutar Jenny.
På Fyn är vi tacksamma över att Mielindgruppen har valt att gå i bräschen för frisörlicensen och dess arbete. Som förebilder i branschen tror vi att deras engagemang och yrkesstolthet kan ge ringar på vattnet.