”Frisörlicensen är ett bra verktyg att använda för att motverka oseriösa företag”

Krönika med Eva Lindh som är ledamot i Riksdagen och i Frisörföretagarnas styrelse.

Jag minns när jag började se alla trottoarpratare om en klippning för150 kronor. Det kan ju inte vara möjligt tänkte jag. Tyvärr tänker inte alla detsamma.
Vem som helst kan i dag driva salong eller arbeta som frisör. Utan utbildning, utan kunskap. Förutom att det blir en klippning utan kvalitet är det också oroande av andra skäl. Den fortsatt stora förekomsten av oseriösa och kriminella företagare bidrar till en osund konkurrens där seriösa arbetsgivare som gör rätt för sig och följer kollektivavtal
och arbetsmiljöregler slås ut. Seriösa
frisörer riskerar att slås ut av oseriösa. Det snedvrider konkurrensen mellan företag genom att den som fuskar kan konkurrera ut den som gör rätt för sig.
Många av de oseriösa företagen har usla arbetsvillkor och undermålig arbetsmiljö. Det drabbar dem som arbetar. Även om inte frisörbranschen anses som en bransch med högst risk för arbetslivskriminalitet kan det inte heller uteslutas.
framtagandet av frisörlicensen har varit framgångsrikt och möter en stor del av utmaningarna. Målet med licensen är att sträva mot en seriösare bransch men självklart också att bevara hantverket. Licensen garanterar mig som kund att det är en seriös frisör som har kunskap och kompetens. Det intygar också att frisören tar sitt hantverk på allvar. Det är även en trygghet för mig som kund att de kosmetiska produkter som används inte kommer innebära problem för mig.
Frisörlicensen är ett bra verktyg att använda för att motverka oseriösa företag. Det är en styrka att licensen är ett initiativ som såväl arbetsgivare som fackförbund står bakom. Ett kollektivavtal är ju också det enklaste sättet för arbetsgivare att få schysta villkor för sina anställda.
den viktigaste frågan inför de kommande åren tror jag är att skapa bättre förutsättningar för ordning och reda inom hela frisörbranschen, värna kompetensen och stävja fusk.
Vi behöver hjälpas åt att se till att endast seriösa aktörer får kalla sig frisörer. Genom att sprida informationen. Genom att tipsa din vän som ska gå till frisören att välja en seriös frisör. En med frisörlicens och kollektivavtal. Den uppmaningen är viktig.