Frisörer är Mästare!

I samband med att licensen lanserades 2016 har fler valt att bli mästare. Vi har tagit kontakt med Anne Palm på Hantverksrådet i Leksand för att se hur verkligheten ser ut.

Statistik från Hantverksrådet:

Beviljade Mästarbrev i Frisöryrket
2014 = 106 st (Första året Mästarutbildningen genomfördes)
2015 = 153 st
2016 = 211 st
2017 = 233 st
2018 = 175 st
2019 = 156 st

Vi kan se en ökning mellan 2015 och 2016 då licensen kom, 2017 verkar varit ”Mästarnas år” för att sedan sjunka något 2018 och 2019.
Anne säger även: ”Under kurshelgerna i Mästarutbildningen här i Leksand kommer det alltid upp att man vill ha ett C på licensen.”
Däremot visar statistiken från Hantverksrådet en minskning av antalet utfärdade gesällbrev från 2012 och fram tills idag. Anledningar till minskningen kan vara att delprovet kom 2010 och även att många elever dessvärre valt att inte fullfölja sina färdigutbildningar.  Man skall också belysa att det är utfärdade gesällbrev som står med i statistiken, det innebär att du kan ha avlagt gesällprovet och sedan inte hämtat ut ditt brev, kanske har en del valt att ansöka om licensen istället.
Vi hoppas trenden vänder och att fler väljer att gå färdigt sina utbildningar och avlägga gesällprov i framtiden.

Beviljade Gesällbrev i Frisöryrket:
2010 = 579 st
2011 = 429 st
2012 = 270 st
2013 = 329 st
2014 = 323 st
2015 = 305 st
2016 = 365 st
2017 = 312 st
2018 = 351 st
2019 = 269 st