Artikel i FRISÖR

Tack till alla er som ansökt om frisörlicens, och som nu fått oss att passera den magiska 5000-gränsen!
Alla som ansöker om licens bidrar till att förbättra vår bransch och ger oss möjlighet att fortsätta arbetet med att få våra politiker att förstå frisöryrket, och lyssna på våra behov.
I våra samtal med beslutsfattare har vi fått till svar att en eventuell reglering kommer att genomföras först om intresset finns i branschen. Därför har arbetet med att försöka få vår bransch, och alla aktiva frisörer, att förstå att det är tillsammans vi kan påverka och förändra legat hos oss – ju fler vi är desto mer kan vi påverka!
Licensen togs fram som ett verktyg för att bygga vidare på vårt fantastiska yrkesprov och intyga fler behörigheter. Vi har i vårt arbete sett hur andra länder arbetar samt vilka intyg och regler som råder och konstaterat att Sverige, som ofta ligger i framkant, släpar efter.

Ett lägsta krav på att yrkesverksamma i frisörbranschen har en utbildning borde inte vara en orealistisk önskan. När man väljer sitt yrke grundas det ofta på ett intresse som man sedan utvecklar genom en utbildning, så även för frisörer. När utbildningen är färdig bygger frisören sedan själv på med vidareutveckling och kurser utifrån sena egna ambitioner och mål. För att uppnå en lyckad karriär finns dock en viktig del – yrkesstoltheten. Vi vill känna hjärta för vårt yrke, arbeta för lika villkor och så klart få lön för mödan. Denna yrkesstolthet har en betydande roll för kommande generationer då vi kan se att intresset för hantverksyrken minskar.
Vi frisörer har en stor yrkesstolthet. Frågan är dock hur vi, som riktiga hantverkare som brinner för vårt yrke och för utbildning kan bevara denna stolthet när vem som helst kan kalla sig frisör – oberoende av utbildning och intresse för seriöst företagande. Då kan det vara lätt att undra om allt arbete och slit är i onödan? Svaret är nej. Och vi måste fortsätta att utbilda oss, utvecklas och visa hur en stolt, trygg och seriös frisör ser ut. Vi behöver även få med oss våra kunder på resan, så att de kan skilja agnarna från vetet. En frisörlicens är en kvalitetsstämpel, och det är viktigt att alla vet det.

I rådande tider arbetas det hårt med att stötta branschen så mycket det går, och förhoppningsvis kommer vi att få ut något gott av detta stålbad. Kanske kommer vi närmre varandra av all isolering och oro genom att hitta andra sätt att kommunicera på? Kanske hittar vi andra kreativa lösningar som kan hjälpa oss vidare, och kanske kommer våra politiker få upp ögonen och se vad det innebär att arbetar som frisör och driva salong?
Fram till dess får vi hjälpas åt med att driva skeppet framåt tillsammans – med full besättning.