Riktlinjer A-licens och ny giltighetstid

Från och med 1 januari 2019 ändrade Fyn reglerna för A-licensen från tre till fem års giltighetstid.
Under denna period behöver frisören avlägga gesällprov och bli behörig för att vara fortsatt berättigad till frisörlicens. Har inte gesällprov avlagts kommer licensen efter fem år inte längre vara giltig, dvs. frisören kan inte förnya sin A-licens (undantag görs för den som vid denna tidpunkt befinner sig i färdigutbildning.) Efter avlagt gesällprov uppdateras licensen till behörighet AB.

Obs! Giltighetstiden gäller enbart frisörlicensen, delprovet är inget man kan bli av med. Branschen ser dock att alla frisörer fullföljer sin utbildning och väljer att avlägga hela yrkesprovet.För de som redan ansökt om A-licens innan 2019, då de nya riktlinjerna börjat gälla kan förnyar sin A-licens efter tre år. Därefter gäller samma regler som övriga med A-licens, fem års giltighetstid med krav om att under denna period avlägga gesällprov för att vara fortsatt berättigad till frisörlicens.

Den 15 mars 2019 var det dags att förnya licensen för de som var snabba att ansöka när licensen lanserades i mars 2016. I samband med detta så valde Fyn att ändra giltighetstiden ifrån tre år till tio år.
Kostnaden för att förnya frisörlicensen är 200 kr.